THE 5-SECOND TRICK FOR เมล็ดกาแฟอาราบิก้า

The 5-Second Trick For เมล็ดกาแฟอาราบิก้า

The 5-Second Trick For เมล็ดกาแฟอาราบิก้า

Blog Article

ราคาย่อมเยาว์ เมื่อเทียบกับเมล็ดกาแฟคั่ว ขายส่งและปลีกยี่ห้ออื่น

ราคามิตรภาพ เมื่อเทียบกับเมล็ดกาแฟคั่ว ขายส่งและปลีกยี่ห้ออื่น

มีเมล็ดกาแฟคั่วเกรดคัดพิเศษและเกรดพรีเมี่ยมให้เลือกซื้อ

“กาแฟคั่ว” ทำไมจึงมีหลายระดับ คั่วอ่อน-คั่วกลาง-คั่วเข้ม ต่างกันอย่างไร

“กาแฟหอมมากๆ รสชาติดีย์ เข้มข้นสู้นมสุดๆ ราคาจับต้องได้ ชอบมากครับ”

เจอราคาจากเว็บไซต์ไหนถูกกว่า เรายินดีให้ราคาเดียวกันหรือคืนเงินส่วนต่างให้

พืชเครื่องดื่ม, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

ระบุวันคั่วหรือวันผลิตด้านหลังถุงกาแฟชัดเจน

การเพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์นี้ถือว่าดูแลได้ง่าย สามารถเจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพลมฟ้าอากาศ ทนแดดทนฝนและจะยิ่งเติบโตได้ดีเมื่อปลูกในพื้นที่ราบ อีกทั้งการเพาะพันธุ์ยังสามารถเจริญเติบโตได้เร็ว ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการแห้งตายในช่วงต้นอ่อน และเมื่อโตเต็มที่จะให้ผลผลิตมาก ไม่ค่อยมีแมลงหรือโรคเข้ามารบกวน เราจะพบเห็นกาแฟชนิดนี้ได้ที่ภาคใต้ของไทยเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งมีแสงแดดมากก็ยิ่งทำให้ลำต้นเติบโตได้ย่างสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย

มีระดับความเข้มในการคั่วเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลาย

มารู้จักกาแฟคั่วแต่ละระดับ คั่วอ่อน และเคล็บลับของการดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ

รสชาติของกาแฟถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ รวมกัน ซึ่งรวมถึงความหลากหลายของตัวกาแฟเอง ระดับความสูงของกาแฟที่ปลูก วิธีการแปรรูป ความสดในขณะที่คั่ว ความสดจากเครื่องคั่ว นอกจากนี้ยังมีรสชาติที่หลากหลายเนื่องจากเครื่องคั่วเอง ตลอดจนระยะเวลาในการคั่วกาแฟและอุณหภูมิเท่าใด

ความแต่กต่างของพันธุ์กาแฟ อาราบิก้า และโรบัสต้า อาราบิก้า

เคยสงสัยเกี่ยวกับ “สี” ของการคั่วเมล็ดกาแฟ และ ความหมายของสีที่แตกต่างกันของเมล็ดกาแฟเหล่านั้น บ้างหรือไม่ ?

Report this page